Ramavtalsupphandling / avrop av flygfoton

Ny ramavtalsupphandling av tjänster inom flyfotografering, laserskanning samt kartering

På grund av att det tidigare avtalet löpte ut har det bildats en ny grupp som har jobbat för att ta fram ett nytt som ska löpa från och med 2021 upp till fyra år framåt.

I gruppen finns deltagre ifrån tre kommuner inom regionen:

  • Martin Karlsson (projektledare) - Norrtälje kommun
  • Sandra Friberg - Stockholms stad
  • Aaron Chance - Stockholms stad

Med i gruppen finns även en representant ifrån Uppsala region (Patrik Öhrström) som hade för avsikt att teckna ett eget avtal inom samma område.

Har ni frågor om vad som har hänt med det nya avtalet kan du ta kontakt med Martin Karlsson här

För att läsa mer om detta projekt klicka här här

Saknar du tillgång till dokumenten hör av dig till oss här aaron.chance@stockholm.se

Dokument kopplade till projektet hittas här: Ramavtalsupphandling flygfoton mm