Ramavtalsupphandling / avrop av flygfoton

Ny ramavtalsupphandling av tjänster inom flyfotografering, laserskanning samt kartering

På grund av att det tidigare avtalet löpte ut har det bildats en ny grupp som har jobbat för att ta fram ett nytt som ska löpa från och med 2021 upp till fyra år framåt.

Projektgruppen består av:

  • Annelie Norlin (projektledare) - Stockholms stad
  • Helena Swahn - Tyresö kommun

Har ni frågor om vad som har hänt med det nya avtalet kan ni kontakta Annelie Norlin här

För att läsa mer om detta projekt hänvisar vi till vår samarbetsplattform webforum här

Saknar du tillgång till webforum hör av dig till oss här

Dokument kopplade till projektet hittas här: Ramavtalsupphandling flygfoton mm