Projekt i länet

Samarbetsprojekt för Stockholms läns region

Denna typ av projekt omfattar i allmänhet samtliga kommuner inom länet, och beslutas av styrgruppen för Storsthlm Geodataråd, och beskrivs i de verksamhetsplaner som tas fram för det kommande året. Projekten kan vara fleråriga.

Samarbetsprojekt inom Stockholms läns region

Dessa projekt inom geodataområdet är inte direkt administrerade av Storsthlm, annat än att dokumentation återfinns på denna sajt. Projekten kan inspirera andra grupperingar och även leda till större projekt som då ligger på regional nivå.