Vår verksamhet

 

Geodatarådet arbetar med olika former av samarbeten inom följande områden:

​Aktuella samverkans projekt

  • Digitalisering av befintlig geodata
  • Gemensam upphandling av flygfotografering, laserskanning, kartering mm
  • Avtal, uppföljning och samordning av bla ABT – avtal (Adresser, Byggnader, Topografi), DRK/NDRK- avtal (Nationell Digital RegisterKarta), KFF – avtal (förrättningsmedverkan), NVDB-avtal med Trafikverket
  • Bevakning, utbildning och information om lagförändringar som berör kart- och mätningsverksamheten, t.ex. PBL och lagar om hushålls- och bostadsstatistik och lägenhetsregister
  • Utbildning och erfarenhetsutbyte (även genom nätverk)  om t.ex. kommunal användning av digital fotogrammetri och laserdata
  • Verkar för snabb utveckling av adressdatasättning i Stockholms län

Tidigare genomförda projekt

  • ​Samverkan kring Tätortskartan - en heltäckande kartadatabas över Stockholms region - med flera tematiska produkter.
  • Referenssystembyte - samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet

 

 

Nedan finns programmet för år 2020, i form av aktiviteter och bevakningar.