Om oss

Länets kommuner samt Lantmäteriet samverkar sedan 1976 inom det kart- och mättekniska området. Samverkan grundar sig på samverkansavtal som gäller tillsvidare för samtliga 26 kommuner inom Stockholms region.

Geodatarådet har till uppgift att samordna kart- och mätningsfrågor. Verksamheten består bland annat av upphandlingar, seminarier, koordinering och samverkan inom regionen. 

I Storsthlms Geodataråds styrgrupp ingår: 

Du kan även kontakta vår projektsamordnare Mohamad Alnasser, Tyresö.

Läs vår senaste verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan här: Styrdokument

Historik

Geodatarådet har funnits sedan 1976.

Geodatarådet bygger sin verksamhet kring ett samverkansavtal med samtliga 26 kommuner i Stockholms region