Workshopserie inom digitalisering av detaljplaner

Välkommen till att anmäla dig till workshopserien för digitalisering av detaljplaner!

Nyligen genomfördes det sista och femte i serien av workshops inom digitalisering av detaljplaner.

Workshopsserien var välbesökt och deltagare ifrån ett antal kommuner har visat ett enormt engegemang.

Nästa steg i processen är att inrätta en slag samverkansplattform där deltagare som arbetar rent fysiskt med digitalisernig kan träffas och samarbeta kring och hittar lösningar kring gemensamma frågor och problemställningar.

Vill du läsa om arbetet inom arbetsgruppen kan du klicka dig vidare här: Digitalisering av detaljplaner