Workshop kring digitala detaljplaner

Digital Workshop - Digitala detaljplaner – Vad händer 1:a januari 2022 samt vad behöver vi göra?

Den 7:e maj kl. 13:00-15:00 bjuder Storsthlm geodataråd in till en workshop kring de nya lagar och krav som ställs på nya detaljplaner från och med den första januari 2022. Innehållet i workshopen riktas främst till chefer inom samhällsplanering, men alla är välkommna att delta.

Syftet med workshopen är att ge en sumering över de nya lagar, förordningar och krav som kommer att gälla från och med den första januari 2022, samt att ge en bild över vad ni som är verksamma inom kommunala detaljplanering behöver tänker på och göra för att uppfyller de nya kraven.

Under mötet kommer representanter ifrån Lantmäteriet samt Boverket medverka för att svara på era frågor. Vi bjuder även in ett fåtal tjänsteleverantörer med färdiga lösningar inom detaljplanerings området. Under mötet kommer det finnas möjlighet att träffa leverantörer för att få svar på era frågor kring deras olika lösningar.

En länk till mötet, samt information kring hur ni ansluter till mötet skickas ut via mejl, samt publiceras här inom kort.

Med vänliga hälsningar,

Projektgruppen inom digitalisering av detaljplaner