Vårkonferensen 2021 ställs in

Vårkonferens 2021 ställs in

Styrgruppen har tagit ett beslut om att ställa in den årliga vårkonferensen 2021. Detta på grund av den rådande läget med Covid-19 som gör det svårare att genomföra en konferens med den typen av interaktion vi är vana med.

Istället ställer vi om genom att bjuda in till olika workshops och aktiviteter, bland annat:

  • Digital workshop kring digitala detaljplaner
  • Informationsmöte kring avrop gällande karteringstjänster inom det nya ramavtalet

Styrgruppen och projektgruppen planerar tillsammans med nätverket för samhällsbyggnadschefer att starta ett utskott med syftet att främja och förankra digitalisering inom samhällsbyggnadsprocessen.

Paralellt med detta bevakar vi frågår som beror oss alla som till exempel :

  • Frågor kring den nya regelverket inom drönareverksamheter

Har ni idéer kring ämnen ni vill att vi bevakar eller om ni själv vill delta i styrgruppens arbete hör gärna av er till oss.