Vårkonferens 2023

Värmdös kommundirektör, Cecilia Lejon, och huvudtränare, Patrik Möllerström, presenterar Smartare Värmdö

Den 11-12 maj anordnades Storsthlm:s Geodataråds vårkonferens där Stockholmskommunernas Geodata/GIS chefer tillsammans med representanter från Sveriges Kommuner och Regioner samt Lantmäteriet träffades.


På agendan fanns flera intressanta och viktiga saker att diskutera. Exempelvis hur kommunerna på bästa sätt ska kunna implementera EU:s Öppna data – direktiv. Presentationer gjordes av Storsthlm:s Geodataråds större projekt såsom digitala detaljplaner och gemensam flygbildsupphandling. Särskilt intressant var en presentation av Värmdö kommuns långsiktiga initiativ Smartare Värmdö, som syftar till att frigöra tid och resurser som kan läggas på att öka servicen och närvaron i hela kommunen.