Öppna data - Så påverkas kommunerna

 

Öppna data, ny lag och ”het” datamängd – så påverkas kommunerna

Den 28:e april 13:00-14:30 bjuder Storsthlm till en diskussion om öppna data direktivet, lag förändringar samt information kring värdefulla datamängder.

Målgruppen för inbjudandet är:

  • Chefer/medarbetare inom samhällsbyggnad och kart- och mät.
  • Chefer/medarbetare på ekonomienheter.
  • Chefer/medarbetare inom kommun med ansvar för att lämna ut offentliga handlingar.

Anmälan görs via länken här: https://meetappinvite.com/storsthlm/%f6ppnadata%2cnylagoch%94het%94datam%e4ngd%96s%e5p%e5verkaskommunerna

Har ni frågor kontakta Jonas Nordqvist här: jonas.nordqvist@storsthlm.se