MBK_AW 2024

StorSTHLMs geodataråd i samarbete med GISS-förening anordnade AW med MBK-tema!

Efter inspirerande föredrag på temat insamling av geodata med fokus på kvalitetsfrågor fanns det tillfälle för mingel och nätverkande samt en enklare plockbuffé.

Programsföreläsningar:

o Mätning med mobilen – vad är möjligt?

§ Dagens mobiltelefoner är utrustade med mängder av sensorer som möjliggör inte bara positionering av själva mobilen men också kartläggning av omgivningen. Professor Milan Horemuz från KTH gav en översikt över hur man kan använda det verktyg som vi alla har med oss dagligen för positionering och kartläggning.

o Österåkers kommun

§ Geodatachef Katarina Nilsson berättade om kommunens arbete med kvalitetssäkring av fastighetsgränser.

o Nacka kommun

§ Kristina Edoff, Stefan Svensson och Karl Engström berättade om Nackas ”Masterkarta” där allt arbete kopplat till fastighetsgränser och utredningar samlas för enkel återanvändning, långsiktig förvaltning och effektivare kvalitetsarbete.

o Trimtec och Leica

§ Leverantörerna presenterade sina tekniska lösningar för att förbättra kvalitén i fältarbetet.