Inget avgiftsuttag för Storsthlm geodataråd 2020

Hej!

Coronaviruset och Covid-19 påverkar förstås även Storsthlm geodataråds verksamhet och vi har bland annat ställt in vårkonferensen och ett tänkt frukostseminarium. Geodatarådet har därmed lägre kostnader än normalt i år. Det finns därtill gott om utrymme i årets budget för att bedriva de projekt vi beslutat och en reserv för eventuella nya projekt under året.

Med anledning av ovanstående och för att spara kommunerna en slant har styrgruppen beslutat att ingen avgift kommer tas ut under 2020. Avgiftens maxbelopp finns i den överenskommelse som reglerar samverkan inom geodatarådet och påverkas inte av styrgruppens beslut. Huruvida hela eller delar av avgiften ska tas ut för verksamhetsåret 2021 kommer tas upp för beslut på geodatarådets årsmöte i slutet av 2020.

Med vänlig hälsning,

Ulf Hedlund
Enhetschef,

Ordf. i styrgruppen för Storsthlm Geodataråd