Hur påverkar High Value Datasets Kommuner

Örebro kommun har genomfört en förstudie för att undersöka hur akten om "High Value Datasets" (HVD) eller "Viktiga datamängder" påverkar kommuner. Akten från kommissionen är inte jätteenkel att ta till sig.

StorSTHLMs geodataråd tipsar om att läsa materialet som presenterades av Örebro kommun i ett tidigare seminarium. 

"Det finns en hel del som behöver tolkas och när räcker den data som en myndighet publicerar och när måste en kommun komplettera med egen data? Vilken data finns hos kommuner? I förstudien ingick också att belysa vad kommuner bör vilja göra kring öppna data som en service. Detta seminarium belyste båda delarna i förstudien med ett fokus på HVD.

Det stod snabbt klart att det inte fanns någon kommun som hade tydliga svar men Stockholm hade kommit en bit på vägen. SKR hade inte heller ett färdigt svar att ge oss. Vi genomförde då en serie workshopar med de kommuner vi fått kontakt med (Stockholm, Malmö, Lund, Gävle, Varberg, Landskrona samt Umeå) samt SKR och som var intresserade av frågan. Det var ett drivet och engagerat gäng som träffades och försökte nå någon sorts samsyn. Vi har nu en bild av vad HVD innebär samt några frågor som kräver lite mer analys men tillsammans har vi kommit mycket längre än vad någon av oss klarat av på egen hand. "Digitalisering är en lagsport" som Diggs GD Anna Eriksson brukar säga.På detta seminarium har vi redovisat vad vi kommit fram till och dela med oss av materialet så att fler kan dra nytta av det och driva sitt eget arbete. Det är inte en helt färdig bild av läget utan en bra input till det egna arbetet. Situationen i din kommun kan alltid vara annorlunda än hos oss som gjort analysen."

Ladda ner materialet här.

Presentation HVD webinarie 24-03-26 (1).pptx

High Value Datasets - HVD - genomgång och bedömningar - efter sista workshopen (2).xlsx