Höstkonferens 2023

Den 16 november 2023 anordnades Storsthlm:s Geodataråds höstkonferens där Stockholmskommunernas Geodata/GIS-chefer tillsammans med representanter från Storsthlm och Lantmäteriet träffades.

På agendan hade vi årsmöte där Storsthlm:s Geodataråds ordförande presenterade verksamhetsberättelse 2023 och verksamhetsplan 2024 samt utkast för budget 2024. Samtliga i styrgruppen fortsätter sina uppdrag 2024.

Storsthlm:s Geodataråd informerade om projekt för flygfotografering, laserskanning och kartering samt den fortsatta dialogen med SKR kring öppna data.

Förslag på framtida projekt presenterades och Lantmäteriet informerade om bl.a. öppna datadirektivet, avtal med kommunerna och regeringsuppdrag till LM att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.

Konfernsen avsultades med en inspirationsföreläsning om AI och geodata.