HMK - Digital grundkarta 2020

2020-11-04

HMK - Digital grundkarta är nu publicerad.

HMK – Digital grundkarta (pdf, nytt fönster) är en handledning för framtagande av grundkarta och den:

  • innehåller rekommendationer för arbetet med grundkartor till detaljplan
  • redovisar krav enligt lag och förordning samt ger information om standarder för utformning av digitala grundkartor
  • vänder sig till både beställare och utförare för framtagande av grundkartor i detaljplaneprocessen, men även till andra aktörer inom plan- och byggprocessen
  • är en del av Lantmäteriets handböcker i mät- och kartfrågor (HMK) och kommer att förvaltas löpande enligt HMK-konceptet.

Handledningen behandlar:

  • grundläggande förutsättningar avseende; begrepp, lag och förordning, föreskrifter, definitioner, processer, ansvar, utseende samt annat planeringsunderlag
  • upprättande av beställning för grundkarta och genomförande av grundkartearbetet
  • arkivering av grundkartor samt sparande av digitala grundkartor.

Läs mer här