Första workshop inom digitalisering av detaljplaner

Välkommen till att anmäla dig till workshopserien för digitalisering av detaljplaner!

Workshopserien är till för kommunerna inom Storstockholm och syftet med dem är att lära känna varandra, få en bild över hur långt respektive kommun kommit i arbetet och förstå varandras nuläge. Målet för workshopserien är att skapa nätverk och samarbete över kommungränserna.

Arrangör är Storsthlms geodataråd.

I länken nedan anmäler du ditt deltagande till hela serien, därefter kommer kallelser skickas i Outlook till varje möte. Anmäl dig alltså även om du inte kan vara med vid första tillfället.

Denna inbjudan skickas till de som var anmäld till  Kickoffen den 24 september samt geodatacheferna i Storsthlm. Om du har en kollega som inte var med vid detta tillfälle, men som borde vara med framåt, så skicka gärna vidare inbjudan.

Sista dag för anmälan är den 25 oktober

https://urldefense.com/v3/__https:/en-gb.invajo.com/event/sweco/workshopdigitaladetaljplaner__;!!HBVxBjZwpQ!hZsnSDt_T8SGPJIOJdI2F0rqxIEJhdS9P-u1qFlIOO1-_ZGUuNB31iUBqC6wNf_3GA$

Skulle ni ha problem med länken eller har fler frågor gällande ditt deltagande eller något annat är ni mer än välkomna att höra av er.