Digitaliserings goda effekter

Digitaliseringens goda effekter inom samhällsbyggnadsområdet

Välkomna till ett seminarium om digitaliseringens goda effekter inom samhällsbyggnadsområdet!

Tid: 21 Oktbober 09.00-12.00 

https://meetappinvite.com/storsthlm/digitaliseringensgodaeffekterinomsamh%e4llsbyggnadsomr%e5det

Plats: Digitalt via Teams, länk skickas ut i bekräftelsemejlet 

Vi bjuder in till ett seminarium för kunskapsdelning mellan Stockholms läns kommuner på området digitaliseringens goda effekter tema Samhällsbyggnad.

De ekonomiska effekterna, större medborgarnytta eller effektivare användning av skattemedlen? Det är sådana områden som kan vara svåra att fånga upp i arbetet med digitalisering. Politik och ledning efterfrågar hur digitaliseringsprojekt förbättrar verksamheten och gör skillnad.

Storsthlm har ett uppdrag att belysa digitaliseringens ekonomiska effekter och har under 2020/21 genomfört två uppskattade seminarier. Där har kommuner med stor öppenhet delat med sig av goda exempel och de erfarenheter de har från genomförda projekt. Vid detta tillfälle fokuserar vi frågeställningen kring samhällsbyggnadsområdet och ett antal intressanta och viktiga exempel.

Målgrupp för seminariet är alla i länets kommuner som arbetar med eller är intresserade av området samhällsbyggnad i kombination med digitalisering och ekonomi.

Vid frågor kontakta joel.andersson@storsthlm.se

Vill du läsa mer om projektet? Klick här så får du läsa mer:Digitalisering av detaljplaner