Checklista för omställningsarbete till digital detaljplanprocess

Checklista för omställningsarbete till digital detaljplaneprocess

Från och med den 1 januari 2022 åläggs kommunerna en skyldighet att ta fram detaljplaner utifrån nationella specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning. Denna checklista lyfter fram de huvudsakliga kraven för att klara det nya regelverket till dess att det träder i kraft.

Checklistan och andra dokument ifrån workshops mm. hittar ni här här: Digitalisering av detaljplaner