SöderMät

Gruppens inriktning är erfarenhetsutbyte.

Deltagarna är mätningsingenjörer söder om Stockholm.

Gruppen är vilande i väntan på ansvarig.