SöderGIS

Gruppens inriktning är erfarenhetsutbyte.

Deltagarna är GIS-ingenjörer söder om Stockholm.

Gruppen är vilande i väntan på ansvarig.