Nybyggnadskartor

Forum för handläggare.

Saknas, men behövs. Även på riksnivå behövs en sådan för att ta fram riktlinjer för innehåll.