MBK-syd

Detta nätverk är avsett för mät-och kartchefer på Södertörn, för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma chefsfrågor.

MBK-syd är en sluten grupp och är för närvarande vilande.

Ingen kontaktperson är utsedd för tillfället.