LINA Södertörn

Gruppens inriktning är erfarenhetsutbyte.

Deltagarna är LINA-ansvariga på Södertörn.

Värdskapet är roterande (Salem 2011).