Lantmäteribenchen

Gruppen består av 18 kommuner inom länet, och har till syfte att att verka inom benchmarking, för att genom jämförelser kunna förbättra sina prestationer.

Kontaktperson är Jonas Nylander i Nacka.