KLM samverkan

Denna grupp utgörs av lantmäterimyndigheterna i Nacka, Huddinge, Södertälje och Täby (ej Stockholm).

Gruppen är till för generellt utbyte inom området, och för att diskutera gemensamma frågor.

Värdskapet roterar mellan kommunerna.