GIS-samverkan Södertörn

8 kommuner på Södertörn har under flera år utvecklat ett samarbete, för att kunna ta vara på de speciella villkor som gäller på Södertörn. För närvarande sker en samordning av GIS/GIT-inköp för att erhålla en enhetlig och samordnad miljö för maskinpark och program.

Syftet är att samverka kring en gemensam GIS-strategi och en gemensam GIS-plattform.

Deltagarna är Södertörnskommunerna i ett eget delregionalt samverkansprojekt

Kontaktperson är Magnus.Perlow@huddinge.se, Huddinge kommun.