GIS Norrort

Ett antal kommuner norr om Stockholm har påbörjat ett samarbete, där man tänker sig att samordna idéer och projekt.Gruppens inriktning är erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och gemensamma fokusprojekt.

Deltagarna i gruppen är framförallt GIS-samordnare och GIS-ingenjörer i Norrkommunerna.

Fokusprojekt för gruppen har bland annat varit WMS-tjänster, GIS-strategi, Datakvalitet och GC-vägnät.

Kontaktuppgifter
Tfn: 08 734 24 17
ulrika.jalkemyr@solna.se