Geosecma Norrort

Fokusgrupp Geosecma är en inofficiellt användarträff för Stockholm Norrorts kommuner som kör GIS verksamhetslösning Geosecma. Syftet med gruppen är att nätverka och utbyta erfarenheter.