Geodata Norrort

Denna grupp behandlar chefsfrågor allmänt, verksamhetsutveckling, och ambitionerna att driva gemensamma projekt

Deltagarna är mät-, kart- och GIS-cheferna i Norrkommunerna. Detta är en sluten grupp

Kontaktperson
Liselott Lundgren Nilsson, Lidingö.
liselotte.lundgren.nilsson@lidingo.se