ESPA Norrort

Ett antal kommuner norr om Stockholm har påbörjat ett samarbete, där man tänker sig att samordna idéer och projekt. Gruppens inriktning är erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och gemensamma fokusprojekt.

Deltagarna i gruppen är verksamma inom fotogrammetri i norrortskommunerna.

Fokusprojekt för gruppen kan tänkas vara workshops, kvalitetssäkring av leveranser och kvalitetsstrategier.

Kontaktuppgifter
Tfn: 08 580 291 34 
aaron.chance@jarfalla.se

 

Dokumentation från fokusgruppens möten kan laddas ner här:

Uppstartsmöte 181128