Kontakt

Projektsamordnare för Storsthlms Geodataråd

Aaron Chance
tfn: 08-580 291 34
e-post: aaron.chance@stockholm.se

Kontakt Storsthlm

Thomas Fredriksson
tfn: 08-615 94 49
e-post: thomas.fredriksson@storsthlm.se

Kommunernas kontaktpersoner för Geodatafrågor

Personerna i dokumentet har samtyckt till att vara kontakter gentemot Geodatarådet, och får därigenom antingen utskick av dokument eller med automatik anvisningar om att webforumet har undergått ändringar.