Avtal & lagar

Mycket av det som reglerar verksamheten för Storsthlm Geodataråd behandlas i allmänhet av SKL och Lantmäteriet. Diskussioner kan föras på detta sajt, som den el av dess forum. Detta kan sedan sammanfattas och presenteras på denna sida.

Lagen om offentlig upphandling

SKL vill förenkla reglerna för upphandling enligt LOU. SKL:s syn på LOU

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet. SKL:s nyhetsbrev för juni 2011, och för december 2010.

Utslag i Kammarrätten om optioner i LOU.

Plan och bygglagen

PBL med SKL:s kommentarer

Lag om lägenhetsregister

Konkurrenslagen

Ändringar i konkurrenslagen om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet. Cirkulär 09:81 från SKL.